استاندار اصفهان درگذشت آیت‌الله فقیه‌امامی را تسلیت گفت

استاندار اصفهان درگذشت آیت‌الله فقیه‌امامی را تسلیت گفت