مجسمه آلبرت انیشتین فیزیک‌دان مشهور که کنار در ورودی روی صندلی نشسته است، بیشتر بازدیدکنندگان را به اشتباه می‌اندازد و به نظر می‌رسد انیشتین کار دوم دارد! . . .

منبع:
http://bornanews.ir