نکاتی بسیار ساده وجود دارد که با رعایت آنها به شکل قابل توجهی کارایی باتری لپ تاپ شما افزایش پیدا خواهد کرد. . . .

منبع:
http://bornanews.ir