قربانی گفت: مرحله نهایی پانزدهمین جشنواره قرآنی استادان به مدت سه روز در دانشگاه علوم‌پزشکی سبزوار برگزار می‌شود. . . .

منبع:
http://bornanews.ir