دانشجو گفت: ظرفیت آموزش عالی کشور برای پذیرش دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی افزایش یافته است و توسعه دوره‌های تحصیلات تکمیلی از برنامه‌های جدی وزارت علوم است. . . .

منبع:
http://bornanews.ir