صارمی گفت: با هماهنگی سازمان حج عمره قرار است که برنامه‌ریزی‌های لازم برای اعزام دانشجویانی به حج عمره اعزام نشدند از نیمه دوم فروردین تا اوایل اردیبهشت انجام شود. . . .

منبع:
http://bornanews.ir