عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: وزیرعلوم، امروز سه شنبه با حضور در کمیسیون آموزش مجلس برنامه‌های سال 90 این وزارت‌خانه را تشریح می‌کند. . . .

منبع:
http://bornanews.ir