مربی تیم ملی ووشو جوانان: برگزاری لیگ جوانان پشتوانه محکمی برای آینده ووشوی ایران خواهد بود. . . .

منبع:
http://bornanews.ir