تکواندوکار وزن پنجم تیم ملی ایران گفت: اتفاقات تلخ و اشتباهاتی را كه در مسابقات جهانی دانمارك داشتم، دیگر تكرار نمی كنم. . . .

منبع:
http://bornanews.ir