اردوی آماده سازی تیم ملی تكواندو زنان از سوم فروردین ماه در محل آكادمی ملی المپیك آغاز می شود. . . .

منبع:
http://bornanews.ir