فضاپیمای مسنجر اولین تصاویر مربوط به سیاره عطارد را به زمین مخابره کرد. . . .

منبع:
http://bornanews.ir