فضاپیمای روسی سایوز TMA-21 امروز در آستانه پنجاهمین سالگرد اولین سفر انسان به فضا پرتاب شد. . . .

منبع:
http://bornanews.ir