علاوه بر اندام‌های حیاتی بدن انسان، اندام‌هایی وجود دارد که تاثیر خاصی در بدن ندارند و گاها نیز اثر منفی خود را نشان می‌دهند. . . .

منبع:
http://bornanews.ir