جلسه کمیته انضباطی فدرسیون والیبال پیرامون مسائل مالی تیم های شهرداری یاسوج و بازرگانی جواهری گنبد برگزار می شود. . . .

منبع:
http://bornanews.ir