سرمربی جدید تیم ملی والیبال ایران در اولین روز كاری خود روز شلوغ و پرکاری را پشت سر گذاشت. . . .

منبع:
http://bornanews.ir