سرمربی جدید تیم ملی والیبال ساعاتی پیش با رییس فدراسیون جلسه ای را برگزار کرد. . . .

منبع:
http://bornanews.ir