موسسه انتشاراتی روایت فتح به زودی كتاب زندگی‌نامه داستانی سرلشكر شهید محمد بروجردی را در قالب یكی از كتاب‌های مجموعه ˝سرداران˝ منتشر می‌كند. . . .

منبع:
http://bornanews.ir