علی سمیعی ˝عملیات نصر 4˝ را با نگاه خاص به حضور پاسداران و بسیجیان استان گیلان در قالب کتاب نگارش می‌کند. . . .

منبع:
http://bornanews.ir