دودانگه با بیان اینکه جهاد اقتصادی عزم جدی تر، برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز است، گفت: مهم‌ترین محور جهاد اقتصادی، برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع داخلی است. . . .

منبع:
http://bornanews.ir