باقری تبار گفت: یک شرکت سبد گردانی موافقت اصولی را برای دریافت مجوز از سازمان بورس اخذ کرده و در صورت انجام مراحل مورد نظر تا یک ماه آینده فعالیت این شرکت آغاز می شود. . . .

منبع:
http://bornanews.ir