ورود دانشجویان به صدا و سیما و نمایش آثار آنان از شبکه‌های سیما، از اهدافی است که توسط معاون این سازمان مطرح شده ‌است، این اقدام چه بازخوردهایی را خواهد داشت؟ . . .

منبع:
http://bornanews.ir