قائم مقام فرهنگی سازمان بهزیستی کشور گفت : در صورت تامین اعتبار از سوی بانک مرکزی و فراهم شدن بسترهای لازم،امسال 100 هزار شغل برای جامعه هدف بهزیستی ایجاد می شود. . . .

منبع:
http://bornanews.ir