تعداد بیشماری از مسافران که در ایام نوروز به ارمنستان سفر کرده‌اند با اتمام این تعطیلات و بازگشت به کشور اقدام به طرح شکایت از تورهای برگزار کننده این سفر کرده اند. . . .

منبع:
http://bornanews.ir