مدیرکل فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) گفت: در ایام نوروز روزانه 200پرواز در این فرودگاه انجام شده است. . . .

منبع:
http://bornanews.ir