عملیات حفاری خط 6 متروی تهران به طور رسمی در اردیبهشت ماه سال جاری آغاز می شود. . . .

منبع:
http://bornanews.ir