رییس پلیس راهور تهران گفت: سال گذشته 97هزار موتور سیکلت متخلف از سوی پلیس توقیف و به پارکینگ منتقل شد. . . .

منبع:
http://bornanews.ir