سهل انگاری و رعایت نکردن اصول ایمنی هنگام جوشکاری باعث رخداد آتش‌سوزی در طبقه زیر همکف ساختمان شعبه بانک شد. . . .

منبع:
http://bornanews.ir