افراد ناشناس که در اخاذی از خانواده مرد میانسال ناکام بودند، گروگان خود را در اطراف مشهد به قتل رساندند. . . .

منبع:
http://bornanews.ir