رئیس انجمن مفاخر معماری ایران گفت: نشست هم اندیشی نشانه شناسی در معماری فردا با حضور معماران برجسته در این موضوع در خانه هنرمندان برگزار می شود. . . .

منبع:
http://bornanews.ir