معاون غذا و داروی وزارت بهداشت گفت: طرح جمع‌آوری داروهای بدون مصرف از منازل توسط شهرداری اقدامی پسندیده و مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی است. . . .

منبع:
http://bornanews.ir