مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: 38 پرواز فوق العاده برای ایام نوروز در مسیرهای داخلی و بین المللی برنامه ریزی شده است. . . .

منبع:
http://bornanews.ir