رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر نمايندگان لازم بدانند از نظر آئين‌نامه مجلس اين امكان وجود دارد كه براي تمركز بر موضوع جهاد اقتصادي كميسيون ويژه‌اي متولي اين امر شود.
منبع:
http://www.tebyan.net