تحليل بيانات مقام معظم رهبري در حرم مطهر رضوي داراي ابعاد متعدد و مهمي است كه تحليل و توجه بيشتر به ان وظيفه هر صاحب قلم و انديشه اي است كه به ايشان ارادتمند است و خود را ولايت مدار مي داند براين پايه بخشي از سخنان معظم له را كه پس از حمد و سپاس و سلام
منبع:
http://www.tebyan.net