شهرداری منطقه 20 با وجود بیشترین تعداد بوستان و سرانه فضای سبز در میان مناطق شهر تهران ، تعداد 6 بوستان را نیز در سال جدید به بهره برداری رسانده است . . . .

منبع:
http://bornanews.ir