معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 20 از غبار روبی و آذین‌بندی 156 مسجد در سطح منطقه خبر داد. . . .

منبع:
http://bornanews.ir