وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: افزایش زیر ساخت‌های فرهنگی مثل ساخت شهرک‌های سینمایی، خرید کتاب مناسب از ناشران و احداث سالن سینما به اقتصاد این حوزه کمک می‌کند. . . .

منبع:
http://bornanews.ir