محققان کالج پزشکی آلبرت اینشتین در دانشگاه یشیوا از نانوذرات برای افزایش شانس زنده ماندن کسانی که خون زیادی از دست داده‌اند، بهره برده‌اند. . . .

منبع:
http://bornanews.ir