همشهری‌آنلاین: اگر معدن ریزش نکند، مثل اپیدمی ریزش معدن که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده، کار کم‌دردسرتری نسبت به درآوردن مجله است.

منبع:
http://www.hamshahrionline.ir