همشهری آنلاین: شرکت پیام همشهری جهت پاسخگویی به نیازها و انتظارات مردم در بخش نیازمندی‌های شهری در ابتدای سال 1373 تاسیس و با انتشار راهنمای همشهری فعالیت رسانه‌ای خود را رسما آغاز کرد

منبع:
http://www.hamshahrionline.ir