همشهری آنلاین: ششمین شماره از ویژه‌نامه کتاب همشهری با گفت وگوهایی پر و پیمان از احمدرضا احمدی ،عبدالله کوثری و پرونده‌ای 18 صفحه‌ای برای تاریخ نقد جدید رنه ولک و نوشته‌ای منتشر نشده از فردید بر پیشخوان مطبوعات قرار گرفت

منبع:
http://www.hamshahrionline.ir