نشریه دوچرخه، ویژه نوجوانان، ضمیمه رایگان روزنامه همشهری است که هر پنجشنبه منتشر می‌شود.

منبع:
http://www.hamshahrionline.ir