راضیه صادقی تبار: سال‌هاست که دکتر داوری در عرصه‌های گوناگون فکری در کشور ما فعالیت داشته و از سخنرانی تا نگارش کتاب‌های متعدد را در کارنامه خود ثبت کرده است.

منبع:
http://www.hamshahrionline.ir