بورس تهران که ابتدای دهه 80 فقط ارزشی معادل 10میلیارد دلار داشت، اکنون به مرز100 میلیارد دلار رسیده است.

منبع:
http://www.hamshahrionline.ir