گروه اجتماعی: دبیر ستاد مبارزه با مواد‌مخدر هشدار داد که مراکز غیرمجاز ترک اعتیاد باید خود را با استانداردهای درمان تطبیق دهند در غیراین صورت تعطیل می‌شوند و بدون شک با آنها برخورد قاطعانه‌ای خواهد شد؛ به‌ویژه با مراکزی که با معتادان رفتارهای ناشایستی دارند.

منبع:
http://www.hamshahrionline.ir