حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در سال 76، در گفت‌وشنودي صميمانه با جمعي از نوجوانان و جوانان، به ذكر خاطره‌اي از روز ورود امام خميني(ره) به ميهن در دوازدهم بهمن 57 پرداختند.

به...