سايت تحليلي يو.پي.‌آي با اشاره به منابع ذخاير گازي ايران نوشت: ايران با انعقاد قراردادهاي گازي در برابر تحريم‌هاي احتمالي آمريكا مقابله مي‌كند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سايت خبري و تحليلي يو.پي.‌آي، در تحليلي درباره ذخاير گازي...