قائم‌مقام سردبير فصل‌نامه "حضور" بر لزوم توجه به اخلاق در همه افراد تاکيد کرد. دکتر منوچهر اکبري در حاشيه همايش « طريق جاويد » در گفت‌وگو با ايسنا در همدان افزود: برخي افراد، از ديدگاههاي امام به صورت مصرفي و گزينشي استفاده مي‌کنند. وي ادامه...