نخستين مركز پرورش ماهي آزاد درياي خزر به‌صورت طرح پايلوت در منطقه لفور شهرستان سواد كوه با موفقيت انجام شد و مورد بهره‌برداري قرار گرفت.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حسن حبيب‌نژاد - مدير كل...