طي سال 1388 يک ميليون و 530 هزار و 304 تن کالا به ارزش 898 ميليون و 419 هزار و 436 دلار از گمرکات و بازارچه هاي مرزي استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شده است. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، منطقه کرمانشاه، اين ميزان صادرات در...