در جلسه صبح امروز کارگروه تحول اقتصادى که با رياست دكتر محمود احمدي‌نژاد؛ رئيس جمهور و همه اعضا تشکيل شد، بسته حمل و نقل درون و برون شهري مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از...